کارگاه آموزشی
Call us on
+86-571-61712588
If you have any questions, please contact us
GO >>
صفحه اصلی > دربارهی ما > کارگاه آموزشی

Dispatch District 1.png


ناحیه توزیع 1

Dispatch District 2.png


ناحیه توزیع 2


Final Product 1.png


محصول نهایی 1

Final Product 2.png


محصول نهایی 2

                                                                             

warehouse 1.png


انبار 1

Warehouse 2.png


انبار 1

                                                        

Container District.png


منطقه کانتینر

Blasting District.png


منطقه انفجار

                                                         

Semi-product District.png


ناحیه نیمه تولید

Raw material District.png


منطقه مواد اولیه

                                                                    

Welding District.png


منطقه جوشکاری

Installation.png


نصب و راه اندازی

                                                  

Commission District 1.png


کمیسیون منطقه 1

Commission District 2.png


کمیسیون منطقه 2

                           

Exhibition Room.png


اتاق نمایشگاه

Company Lobby.png


لابی شرکت

                                                                                                                          

رده محصول
To learn more, please click into each category ...